Kurser tilbydes

Kvindekrisecenter Bornholm tilbyder gratis oplæg om vold i familien og om kærestevold.

Oplæggene er et tilbud til alle daginstitutioner, interesserede virksomheder og organisationer i Bornholms Regionskommune.

Hvert år bliver 33.000 kvinder udsat for fysisk eller seksuel vold af deres nuværende eller tidligere partner. Hertil kommer et udokumenteret stort antal kvinder, der er udsat for psykisk, materiel eller økonomisk vold.

Det anslås at 9.500 piger og 5.500 drenge i alderen 16 – 24 år udsættes for vold af en kæreste. Og forskning har vist, at hvis man som ung er udsat for kæreste vold, har man større risiko for også senere i livet at ende op voldelige forhold.

Vold i familien er tabu og vold mellem unge piger og drenge, som er kærester, er ligeså tabubelagt og derfor svært at italesætte – ikke kun for de voldsramte selv og deres familier, men også for kollegaer, lærere, pædagoger, sportstrænere, venner og andre som kommer i kontakt med en voldsramt.

For den udenforstående kan det kan være svært at forstå, hvorfor en kvinde i et voldeligt forhold ”ikke bare går fra ham”. Men volden har mange ansigter og den psykiske vold, der ledsager den fysiske vold, nedbryder kvindens selvværd og selvstændighed.

 

Oplæg om vold mod børn og vold i familien

I oplægget får du viden om forskellige typer af vold og de overlevelsesstrategier som den voldsramte må ty til. Du får viden om de tegn børn udviser når de udsættes for vold og hvordan volden påvirker kvinder og børn.

Du bliver præsenteret for teorier, som forklarer om voldens cyklus, voldens magt og hvorfor det er så svært at forlade et voldeligt forhold. Du får viden om hvordan volden flytter grænserne for hvad der er normal adfærd og kontrollerende/voldelig adfærd.

Vi fortæller om, hvordan du kan bruge kvindekrisecenteret hvis du selv eller en du kender er udsat for vold.

Oplægget varer 2 timer inkl. spørgsmål og debat. Det er gratis og afholdes hos jer.

Kontakt krisecenteret for at booke et oplæg her (link til kontaktoplysninger)

 

Oplæg om kærestevold

Forskning har vist, at hvis man som ung er udsat for kæreste vold, har man større risiko for også senere i livet at ende op voldelige forhold.

I oplægget får du viden om forskellige typer af vold, hvordan vold bruges til at opnå magt og kontrol i et forhold og hvordan volden påvirker den voldsramte.

Du vil høre om hvilke aldersgrupper og i hvilken slags forhold de unge er mest udsatte for vold.

Vi fortæller om, hvordan du kan bruge kvindekrisecenteret hvis du selv eller en du kender er udsat for vold.

Oplægget varer 2 timer inkl. spørgsmål og debat. Det er gratis og afholdes hos jer.